Drager online dating

het gebruik ervan op de computer mogelijk te maken (bijvoorbeeld de activering van Javascript, cookies, e.d.).

De betaling voor de gekozen periode en het bijbehorende verschuldigde bedrag dient in één keer voldaan te worden en dient vooraf, zonder enige aftrek, aan de Datingsite plaats te vinden.

Door het afsluiten van een betaald Lidmaatschap en het verstrekken van de betalingsinformatie verleent de Consument de Datingsite toestemming tot het afwikkelen van de betaling voor het initiële lidmaatschap en eventuele verlenging.

Premium Consumenten kunnen na betaling gebruik maken van alle basisdiensten en hebben daarnaast de beschikking over uitgebreidere communicatiemogelijkheden behorend bij het Premiumlidmaatschap.

Vóór het afsluiten van een Premiumlidmaatschap wordt de Consument over de desbetreffende betaalde diensten en de betalingscondities geïnformeerd.

Er is pas sprake van een overeenkomst wanneer de Consument de bestelling van het Premiumlidmaatschap en de daaraan verbonden betalingsverplichtingen heeft bevestigd door erop te klikken en de bestelling door de Datingsite is geaccepteerd.

Door zich aan te melden, accepteert de Consument deze algemene voorwaarden en verklaart hij of zij meerderjarig te zijn. 20, 6717 LT Ede Postbus 7001, 6710 CB Ede Artikel 2.1 - Definities Artikel 2.2 - Dienstverlening Artikel 2.3 - Beschikbaarheid dienstverlening Artikel 2.4 - Gedrag van Consumenten Artikel 2.5 - Klachten over Deelnemers; misleiding Artikel 2.6 - Bescherming persoonsgegevens Artikel 2.7 - Aansprakelijkheid Artikel 2.8 - Opzegging Consument Artikel 2.9 - Klachtenregeling Artikel 2.10 - Aanvullende bepalingen en wijzigingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 3.Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 2.4.1 of 2.4.2 behoudt de Datingsite zich het recht voor het Lidmaatschap van de Consument op te zeggen en zijn profiel direct aan te passen, te blokkeren of te verwijderen.april 2017 De voorwaarden bestaan uit de volgende drie delen: Hoofdstuk 1 - Algemene voorwaarden van Hoofdstuk 2 - Algemene voorwaarden van het keurmerk Veilig Daten Hoofdstuk 3 - Algemene voorwaarden Elite Dating Bijlage A - Modelformulier voor herroeping Voor uitleg over gerelateerde onderwerpen, zoals productbeschrijvingen of voor eenvoudige opzegging van uw lidmaatschap, zie onze Help-sectie.Wanneer u verdere vragen heeft, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.Wanneer in het voordeel van het lid wordt besloten, na het onderzoeken van bovengenoemde voorwaarden, wordt het lidmaatschap van het lid met dezelfde duur kosteloos verlengd.